Dump of STRINGTABLE #25 (strings 384..399)

STRINGTABLE #25 (strings 384..399)
Compare with English (United States) >>
384 "Unicode (UTF-16)"
385 "Unicode (UTF-16 big-endian)"
386 "Unicode (UTF-8)"
387 "%1\n
Aquest fitxer conté caràcters d'Unicode que es perdran si\n
deseu aquest fitxer en la codificació %2.\n
Per mantenir aquests caràcters, feu clic a Cancel·la i\n
després seleccioneu una de les opcions Unicode en la\n
llista desplegable Codificació.\n
Voleu continuar?"
388 empty
389 empty
390 empty
391 empty
392 empty
393 empty
394 empty
395 empty
396 empty
397 empty
398 empty
399 empty