Dump of DIALOG #514

DIALOG #514
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 240, 95
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Configuració de pàgina"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "&Capçalera:", 320, 130, 0x50020000, 10, 7, 68, 15, 0x0
    CONTROL "", 321, 129, 0x50810000, 78, 5, 110, 12, 0x0
    CONTROL "&Peu de pàgina:", 322, 130, 0x50020000, 10, 24, 68, 15, 0x0
    CONTROL "", 323, 129, 0x50810000, 78, 22, 110, 12, 0x0
    CONTROL "Marges (mil·límetres)", 324, 128, 0x50000007, 10, 43, 178, 45, 0x0
    CONTROL "&Esquerre:", 325, 130, 0x50020000, 20, 55, 39, 10, 0x0
    CONTROL "", 327, 129, 0x50810000, 59, 55, 35, 11, 0x0
    CONTROL "&Superior:", 328, 130, 0x50020000, 20, 73, 39, 10, 0x0
    CONTROL "", 333, 129, 0x50810000, 59, 73, 35, 11, 0x0
    CONTROL "&Dret:", 331, 130, 0x50020000, 107, 55, 39, 10, 0x0
    CONTROL "", 330, 129, 0x50810000, 148, 55, 35, 11, 0x0
    CONTROL "&Inferior:", 334, 130, 0x50020000, 107, 73, 39, 10, 0x0
    CONTROL "", 336, 129, 0x50810000, 148, 73, 35, 11, 0x0
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 195, 3, 40, 15, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 195, 21, 40, 15, 0x0
    CONTROL "A&juda", 9, 128, 0x50010000, 195, 39, 40, 15, 0x0