Dump of MENU #513

MENU #513
Compare with English (United States) >>
0 "&Fitxer"
256 "&Nou\tCtrl+N"
257 "&Obre...\tCtrl+O"
258 "&Desa\tCtrl+S"
259 "&Anomena i desa..."
0 SEPARATOR
260 "&Imprimeix...\tCtrl+P"
261 "Configuració de &pàgina..."
262 "Configuració d'i&mpressora..."
0 SEPARATOR
264 "&Surt"
0 "&Edita"
272 "&Desfés\tCtrl+Z"
0 SEPARATOR
273 "Re&talla\tCtrl+X"
274 "&Copia\tCtrl+C"
275 "&Enganxa\tCtrl+V"
276 "S&uprimeix\tSupr"
0 SEPARATOR
278 "&Selecciona-ho tot\tCtrl+A"
279 "&Hora/data\tF5"
0 SEPARATOR
281 "T&alla les línies llargues"
320 "T&ipus de lletra..."
0 "&Cerca"
288 "Ce&rca...\tCtrl+F"
289 "Cerca el &següent\tF3"
290 "&Substitueix...\tCtrl+H"
0 "A&juda"
304 "&Continguts\tF1"
308 "&Quant a la Llibreta"