Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "Obertures actives"
17 "Obertures passives"
18 "Intents de connexió fallats"
19 "Connexions restablertes"
20 "Connexions actuals"
21 "Segments rebuts"
22 "Segments enviats"
23 "Segments retransmesos"
24 "Estadístiques UDP IPv4"
25 "Datagrames rebuts"
26 "Cap port"
27 "Errors de recepció"
28 "Datagrames enviats"
29 empty
30 empty
31 empty