Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 "Connexions actives"
2 "Protocol"
3 "Adreça local"
4 "Adreça estrangera"
5 "Estat"
6 "Estadístiques d'interfície"
7 "Enviats"
8 "Rebuts"
9 "Bytes"
10 "Paquets unicast"
11 "Paquets no unicast"
12 "Descarta"
13 "Errors"
14 "Protocols desconeguts"
15 "Estadístiques TCP IPv4"