Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
64 "Violació de nom" "Naming Violation"
65 "Violació de classe d'objecte" "Object Class Violation"
66 "Només es permet en ells fulls" "Not allowed on Non-leaf"
67 "No es permet en RDN" "Not allowed on RDN"
68 "Ja existeix" "Already Exists"
69 "Cap modificador de classe d'objecte" "No Object Class Mods"
70 "Resultats massa grans" "Results Too Large"
71 "Afecta múltiples DSA" "Affects Multiple DSAs"
72 empty empty
73 empty empty
74 empty empty
75 empty empty
76 empty empty
77 empty empty
78 empty empty
79 empty empty