Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
48 "Autenticació no apropiada" "Inappropriate Authentication"
49 "Credencials no vàlides" "Invalid Credentials"
50 "Drets insuficients" "Insufficient Rights"
51 "Ocupat" "Busy"
52 "No disponible" "Unavailable"
53 "No disposat a realitzar" "Unwilling To Perform"
54 "Bucle detectat" "Loop Detected"
55 empty empty
56 empty empty
57 empty empty
58 empty empty
59 empty empty
60 "Manca el control d'ordenació" "Sort Control Missing"
61 "Error d'interval d'índex" "Index range error"
62 empty empty
63 empty empty