Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "Cap atribut així"
17 "Tipus no definit"
18 "Coincidència no apropiada"
19 "Violació de restricció"
20 "L'atribut o valor existeix"
21 "Sintaxi no vàlida"
22 empty
23 empty
24 empty
25 empty
26 empty
27 empty
28 empty
29 empty
30 empty
31 empty