Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Èxit"
1 "Error d'operacions"
2 "Error de protocol"
3 "Límit de temps superat"
4 "Límit de mida superat"
5 "Comparació falsa"
6 "Comparació veritable"
7 "Mètode d'autenticació no compatible"
8 "Cal autenticació forta"
9 "Referència (v2)"
10 "Referència"
11 "Límit d'administració superat"
12 "Extensió crítica no disponible"
13 "Cal confidencialitat"
14 "Vinculació SASL en curs"
15 empty