Dump of STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)

STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)
Compare with English (United States) >>
1280 "Connexió LAN"
1281 "Un publicador desconegut o no de confiança ha emès el certificat."
1282 "La data en el certificat no és vàlida."
1283 "El nom en el certificat no coincideix amb el lloc."
1284 "Hi ha almenys un problema de seguretat no especificat amb aquest certificat."
1285 "Entitat"
1286 "Emissor"
1287 "Data efectiva"
1288 "Data de caducitat"
1289 "Protocol de seguretat"
1290 "Tipus de signatura"
1291 "Tipus de xifratge"
1292 "Força de privacitat"
1293 "Alt"
1294 "Baix"
1295 "bits"