Dump of DIALOG #920

DIALOG #920
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
DIALOG 3, 24, 250, 86 DIALOG 3, 24, 250, 86
STYLE 0x80c800c0 STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Advertència de seguretat" CAPTION "Security Warning"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Hi ha un problema amb el certificat d'aquest lloc.", 65535, 130, 0x50020000, 40, 6, 200, 20, 0x0     CONTROL "There is a problem with the certificate for this site.", 65535, 130, 0x50020000, 40, 6, 200, 20, 0x0
    CONTROL "", 1031, 130, 0x50020000, 40, 26, 200, 20, 0x0     CONTROL "", 1031, 130, 0x50020000, 40, 26, 200, 20, 0x0
    CONTROL "Voleu continuar igualment?", 65535, 130, 0x50020000, 40, 46, 200, 20, 0x0     CONTROL "Do you want to continue anyway?", 65535, 130, 0x50020000, 40, 46, 200, 20, 0x0
    CONTROL "Sí", 1, 128, 0x50030001, 40, 66, 56, 14, 0x0     CONTROL "Yes", 1, 128, 0x50030001, 40, 66, 56, 14, 0x0
    CONTROL "No", 2, 128, 0x50030000, 100, 66, 56, 14, 0x0     CONTROL "No", 2, 128, 0x50030000, 100, 66, 56, 14, 0x0