Dump of DIALOG #920

DIALOG #920
Compare with English (United States) >>
DIALOG 3, 24, 250, 86
STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Advertència de seguretat"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Hi ha un problema amb el certificat d'aquest lloc.", 65535, 130, 0x50020000, 40, 6, 200, 20, 0x0
    CONTROL "", 1031, 130, 0x50020000, 40, 26, 200, 20, 0x0
    CONTROL "Voleu continuar igualment?", 65535, 130, 0x50020000, 40, 46, 200, 20, 0x0
    CONTROL "Sí", 1, 128, 0x50030001, 40, 66, 56, 14, 0x0
    CONTROL "No", 2, 128, 0x50030000, 100, 66, 56, 14, 0x0