Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
0 "S'ha superat el temps d'espera de la sol·licitud.\n" "The request has timed out.\n"
1 "Ha ocorregut un error intern.\n" "An internal error has occurred.\n"
2 "L'URL no és vàlid.\n" "The URL is invalid.\n"
3 "No s'ha pogut reconèixer l'esquema URL o no és compatible.\n" "The URL scheme could not be recognized or is not supported.\n"
4 "No s'ha pogut resoldre el nom de servidor.\n" "The server name could not be resolved.\n"
5 "L'operació demanada no és vàlida.\n" "The requested operation is invalid.\n"
6 "S'ha cancel·lat l'operació, usualment perquè s'ha tancat l'identificador en el qual la sol·licitud s'estava operant abans que es completés l'operació.\n" "The operation was canceled, usually because the handle on which the request was operating was closed before the operation completed.\n"
7 "No s'ha pogut ubicar l'element demanat.\n" "The requested item could not be located.\n"
8 "L'intent de connectar al servidor ha fallat.\n" "The attempt to connect to the server failed.\n"
9 "S'ha terminat la connexió amb el servidor.\n" "The connection with the server has been terminated.\n"
10 "La data del certificat SSL que s'ha rebut del servidor està malmesa. El certificat està caducat.\n" "SSL certificate date that was received from the server is bad. The certificate is expired.\n"
11 "El nom comú del certificat SSL (camp de nom de màquina) és incorrecte.\n" "SSL certificate common name (host name field) is incorrect.\n"