Dump of DIALOG #1001

DIALOG #1001
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 120
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Fitxers necessaris"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Inseriu el disc d'instal·lació del fabricant, i\n
després assegureu-vos que la unitat correcta estigui\n
seleccionada abaix", 503, 130, 0x50020000, 10, 10, 175, 38, 0x0
    CONTROL "", 504, 130, 0x50020000, 10, 50, 175, 38, 0x0
    CONTROL "Copia fitxers del fabricant de:", 505, 130, 0x50020000, 10, 90, 175, 11, 0x0
    CONTROL "", 506, 133, 0x50230842, 10, 100, 175, 14, 0x0
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 195, 10, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 195, 30, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Navega...", 507, 128, 0x50010000, 195, 100, 60, 14, 0x0