Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
Compare with English (United States) >>
48 "barra de progrés"
49 "disc de marcar"
50 "camp amb tecla d'accés directe"
51 "control lliscant"
52 "quadre de nombre"
53 "diagrama"
54 "animació"
55 "equació"
56 "botó desplegable"
57 "botó de menú"
58 "botó desplegable de graella"
59 "espai en blanc"
60 "llista de tabuladors de pàgina"
61 "rellotge"
62 "botó dividit"
63 "adreça IP"