Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
id Catalan (Neutral) English (United States)
32 "caràcter" "character"
33 "llista" "list"
34 "element de llista" "list item"
35 "esquema" "outline"
36 "element d'esquema" "outline item"
37 "tabulador de pàgina" "page tab"
38 "pàgina de propietats" "property page"
39 "indicador" "indicator"
40 "gràfic" "graphic"
41 "text estàtic" "static text"
42 "text" "text"
43 "botó" "push button"
44 "casella de selecció" "check button"
45 "botó d'opció" "radio button"
46 "quadre combinat" "combo box"
47 "llista desplegable" "drop down"