Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "caràcter"
33 "llista"
34 "element de llista"
35 "esquema"
36 "element d'esquema"
37 "tabulador de pàgina"
38 "pàgina de propietats"
39 "indicador"
40 "gràfic"
41 "text estàtic"
42 "text"
43 "botó"
44 "casella de selecció"
45 "botó d'opció"
46 "quadre combinat"
47 "llista desplegable"