Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "panell"
17 "gràfic"
18 "diàleg"
19 "vora"
20 "agrupament"
21 "separador"
22 "barra d'eines"
23 "barra d'estat"
24 "taula"
25 "capçalera de columna"
26 "capçalera de fila"
27 "columna"
28 "fila"
29 "cèl·lula"
30 "enllaç"
31 "bafarada d'ajuda"