Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
id Catalan (Neutral) English (United States)
0 "objecte desconegut" "unknown object"
1 "barra titular" "title bar"
2 "barra de menú" "menu bar"
3 "barra de desplaçament" "scroll bar"
4 "agafador" "grip"
5 "so" "sound"
6 "cursor" "cursor"
7 "signe d'intercalació" "caret"
8 "alerta" "alert"
9 "finestra" "window"
10 "client" "client"
11 "menú emergent" "popup menu"
12 "element de menú" "menu item"
13 "indicador de funció" "tool tip"
14 "aplicació" "application"
15 "document" "document"