Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "objecte desconegut"
1 "barra titular"
2 "barra de menú"
3 "barra de desplaçament"
4 "agafador"
5 "so"
6 "cursor"
7 "signe d'intercalació"
8 "alerta"
9 "finestra"
10 "client"
11 "menú emergent"
12 "element de menú"
13 "indicador de funció"
14 "aplicació"
15 "document"