Dump of DIALOG #1

DIALOG #1
Compare with English (United States) >>
DIALOG 36, 24, 210, 95
STYLE 0x90c800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Compressió de vídeo"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 154, 2, 52, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 154, 18, 52, 14, 0x0
    CONTROL "&Compressor:", 65535, 130, 0x50020000, 9, 6, 135, 8, 0x0
    CONTROL "", 880, 133, 0x50210003, 9, 16, 135, 67, 0x0
    CONTROL "Con&figura...", 882, 128, 0x50010000, 154, 36, 52, 14, 0x0
    CONTROL "&Quant a", 883, 128, 0x50010000, 154, 52, 52, 14, 0x0
    CONTROL "", 884, 132, 0x50010000, 9, 44, 135, 10, 0x0
    CONTROL "&Qualitat de compressió:", 886, 130, 0x50020000, 9, 34, 135, 8, 0x0
    CONTROL "&Fotograma clau cada", 887, 128, 0x50010003, 9, 60, 86, 12, 0x0
    CONTROL "", 888, 129, 0x50810000, 98, 60, 22, 12, 0x0
    CONTROL "fotogrames", 889, 130, 0x50020000, 123, 62, 26, 10, 0x0
    CONTROL "Velocitat de &dades", 894, 128, 0x50010003, 9, 76, 86, 12, 0x0
    CONTROL "", 895, 129, 0x50810000, 98, 76, 22, 12, 0x0
    CONTROL "kB/s", 896, 130, 0x50020000, 123, 78, 26, 10, 0x0