Dump of STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)

STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)
Compare with English (United States) >>
1232 "Clau: [1], Nom: [2]"
1233 "Drecera: [1]"
1234 "Fitxer: [1], Carpeta: [2]"
1235 "Fitxer: [1], Carpeta: [2]"
1236 "Servei: [1]"
1237 "Servei: [1]"
1238 "ID de component: [1], Qualificador: [2]"
1239 "Característica: [1]"
1240 "Id de classe: [1]"
1241 "AppId: [1]{{, AppType: [2]}}"
1242 "Extensió: [1]"
1243 "Tipus de lletra: [1]"
1244 "Tipus de contingut MIME: [1], Extensió: [2]"
1245 "ProgId: [1]"
1246 "LibID: [1]"
1247 "Nom: [1], Valor: [2], Acció [3]"