Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Fitxer: [1], Directori: [2], Mida: [3]"
1217 "ID de component: [1], Qualificador: [2]"
1218 "Característica: [1]"
1219 "Id de classe: [1]"
1220 "AppId: [1]{{, AppType: [2], Usuaris: [3], RSN: [4]}}"
1221 "Extensió: [1]"
1222 "Tipus de lletra: [1]"
1223 "Tipus de contingut MIME: [1], Extensió: [2]"
1224 "ProgId: [1]"
1225 "LibID: [1]"
1226 "Fitxer: [1], Directori: [9]"
1227 "Nom: [1], Valor: [2], Acció [3]"
1228 "Aplicació: [1], Línia d'ordres: [2]"
1229 "Fitxer: [1], Directori: [9]"
1230 "Carpeta: [1]"
1231 "Fitxer: [1], Secció: [2], Clau: [3], Valor: [4]"