Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
1200 "Espai lliure: [1]" "Free space: [1]"
1201 "Propietat: [1], Signatura: [2]" "Property: [1], Signature: [2]"
1202 "Fitxer: [1]" "File: [1]"
1203 "Carpeta: [1]" "Folder: [1]"
1204 "Drecera: [1]" "Shortcut: [1]"
1205 "Servei: [1]" "Service: [1]"
1206 "Fitxer: [1] Directori: [9], Mida: [6]" "File: [1], Directory: [9], Size: [6]"
1207 "S'ha trobat una aplicació: [1]" "Found application: [1]"
1208 "Fitxer: [1] Directori: [9], Mida: [6]" "File: [1], Directory: [9], Size: [6]"
1209 "Fitxer: [1] Directori: [9], Mida: [6]" "File: [1], Directory: [9], Size: [6]"
1210 "Servei: [2]" "Service: [2]"
1211 "Fitxer: [1], Dependències: [2]" "File: [1], Dependencies: [2]"
1212 "Aplicació: [1]" "Application: [1]"
1213 "Fitxer: [1] Directori: [9], Mida: [6]" "File: [1], Directory: [9], Size: [6]"
1214 "Context d'aplicació:[1], Nom d'assemblatge:[2]" "Application Context:[1], Assembly Name:[2]"
1215 "Context d'aplicació:[1], Nom d'assemblatge:[2]" "Application Context:[1], Assembly Name:[2]"