Dump of STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)

STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)
Compare with English (United States) >>
1152 "S'estan desregistrant els components qualificats"
1153 "S'estan despublicant les característiques de producte"
1154 "S'està despublicant la informació de producte"
1155 "S'estan desregistrant els servidors de classe"
1156 "S'estan desregistrant les aplicacions i els components COM+"
1157 "S'estan desregistrant els servidors d'extensió"
1158 "S'estan desregistrant els tipus de lletra"
1159 "S'està desregistrant la informació MIME"
1160 "S'estan desregistrant els identificadors de programa"
1161 "S'estan desregistrant les biblioteques de tipus"
1162 "S'estan actualitzant les cadenes d'entorn"
1163 "S'estan escrivint valors als fitxers INI"
1164 "S'estan escrivint valors al registre del sistema"
1165 empty
1166 empty
1167 empty