Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
1136 "S'està registrant l'usuari" "Registering user"
1137 "S'estan eliminant els fitxers duplicats" "Removing duplicated files"
1138 "S'estan actualitzant les cadenes d'entorn" "Updating environment strings"
1139 "S'estan eliminant les aplicacions" "Removing applications"
1140 "S'estan eliminant els fitxers" "Removing files"
1141 "S'estan eliminant les carpetes" "Removing folders"
1142 "S'estan eliminant les entrades en els fitxers INI" "Removing INI files entries"
1143 "S'estan eliminant els components ODBC" "Removing ODBC components"
1144 "S'estan eliminant els valors del registre de sistema" "Removing system registry values"
1145 "S'estan eliminant les dreceres" "Removing shortcuts"
1146 "S'estan cercant productes qualificants" "Searching for qualifying products"
1147 "S'estan registrant els mòduls" "Registering modules"
1148 "S'estan desregistrant els mòduls" "Unregistering modules"
1149 "S'estan inicialitzant els directoris ODBC" "Initializing ODBC directories"
1150 "S'estan iniciant serveis" "Starting services"
1151 "S'estan aturant els serveis" "Stopping services"