Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
Compare with English (United States) >>
1120 "S'estan movent fixters"
1121 "S'està publicant informació d'assemblatge"
1122 "S'està despublicant la informació d'assemblatge"
1123 "S'estan apedaçant fitxers"
1124 "S'està actualitzant la registració de component"
1125 "S'estan publicant els components qualificats"
1126 "S'estan publicant les característiques de producte"
1127 "S'està publicant la informació de producte"
1128 "S'estan registrant els servidors de classe"
1129 "S'estan registrant les aplicacions i els components COM+"
1130 "S'estan registrant els servidors d'extensió"
1131 "S'estan registrant els tipus de lletra"
1132 "S'està registrant la informació MIME"
1133 "S'està registrant el producte"
1134 "S'estan registrant els identificadors de programa"
1135 "S'estan registrant les biblioteques de tipus"