Dump of STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)

STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)
Compare with English (United States) >>
10000 "{{Error fatal: }}"
10001 "{{Error [1]. }}"
10002 "Advertència [1]."
10003 empty
10004 "Informació [1]."
10005 "L'instal·lador s'ha topat amb un error inesperat en instal·lar aquest paquet. Això pot indicar un problema amb aquest paquet. El codi d'error és [1]. {{Els arguments són: [2], [3], [4]}}"
10006 empty
10007 "{{Disc ple: }}"
10008 "Acció [Time]: [1]. [2]"
10009 empty
10010 empty
10011 "Tipus de missatge: [1], Argument: [2]{, [3]}"
10012 "=== S'ha començat el registre: [Date] [Time] ==="
10013 empty
10014 "Inici d'acció [Time]: [1]."
10015 "Fi d'acció [Time]: [1]. El valor retornat és [2]."