Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
288 empty empty
289 empty empty
290 empty empty
291 empty empty
292 empty empty
293 empty empty
294 empty empty
295 empty empty
296 empty empty
297 empty empty
298 empty empty
299 empty empty
300 "Port local" "Local Port"
301 "'%s' no és un nom de port vàlid" "'%s' is not a valid port name"
302 "El port %s ja existeix" "Port %s already exists"
303 "Aquest port no té opcions per a configurar" "This port has no options to configure"