Dump of DIALOG #5000

DIALOG #5000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Connexions"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Configuració automàtica", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 56, 0x0
    CONTROL "Utilitza autodescobriment de servidor intermediari web (WPAD)", 5100, 128, 0x50010403, 10, 14, 200, 14, 0x0
    CONTROL "Utilitza script de autoconfiguració de servidor intermediari (PAC)", 5101, 128, 0x50010403, 10, 28, 200, 14, 0x0
    CONTROL "Adreça:", 65535, 130, 0x50020000, 10, 42, 40, 14, 0x0
    CONTROL "", 5102, 129, 0x58810080, 50, 42, 160, 14, 0x0
    CONTROL "Servidor intermediari", 65535, 128, 0x50000007, 4, 66, 312, 42, 0x0
    CONTROL "Utilitza un servidor intermediari", 5200, 128, 0x50012403, 10, 76, 200, 14, 0x0
    CONTROL "Adreça:", 65535, 130, 0x50020000, 10, 90, 40, 14, 0x0
    CONTROL "", 5201, 129, 0x58810080, 50, 90, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Port:", 65535, 130, 0x50020000, 140, 90, 30, 14, 0x0
    CONTROL "", 5202, 129, 0x58812080, 170, 90, 40, 14, 0x0