Dump of DIALOG #4000

DIALOG #4000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Contingut"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Certificats", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 50, 0x0
    CONTROL "Els certificats s'utilitzen per a la vostra identificació personal i per a identificar les autoritats i els publicadors de certificats.", 65535, 130, 0x50020000, 58, 14, 252, 18, 0x0
    CONTROL "Certificats...", 4100, 128, 0x50010000, 146, 34, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Publicadors...", 4101, 128, 0x50010000, 230, 34, 80, 14, 0x0