Dump of DIALOG #1010

DIALOG #1010
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 250, 250
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Suprimeix l'historial de navegació"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Fitxers temporals d'Internet\n
Les còpies en memòria cau de pàgines web, imatges i certificats.", 1011, 128, 0x50012403, 10, 8, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Galetes\n
Els fitxers desats en el vostre ordinador pels llocs web, que emmagatzemen coses com preferències d'usuari i informació de sessió.", 1012, 128, 0x50012403, 10, 48, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Historial\n
Llista de llocs web als quals heu accedit.", 1013, 128, 0x50012403, 10, 88, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Dades de formulari\n
Noms d'usuari i altra informació que hàgiu introduït en formularis.", 1014, 128, 0x50012403, 10, 128, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Contrasenyes\n
Contrasenyes desades que hàgiu introduït en formularis.", 1015, 128, 0x50012403, 10, 168, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50030001, 185, 230, 60, 15, 0x0
    CONTROL "Suprimeix", 1, 128, 0x50030000, 120, 230, 60, 15, 0x0