Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Sí"
1217 "No"
1218 "L'exportació ha tingut èxit."
1219 "L'exportació ha fallat."
1220 "Exporta clau privada"
1221 "El certificat conté una clau privada que es pot exportar juntament amb el certificat."
1222 "Introduïu contrasenya"
1223 "Podeu protegir amb contrasenya una clau privada."
1224 "Les contrasenyes no es coincideixen."
1225 "Nota: No s'ha pogut obrir la clau privada d'aquest certificat."
1226 "Nota: La clau privada d'aquest certificat no és exportable."
1227 empty
1228 empty
1229 empty
1230 empty
1231 empty