Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Assistent d'Exportació de Certificats"
1201 "Format d'exportació"
1202 "Trieu el format en el qual es desarà el contingut."
1203 "Nom del fitxer a exportar"
1204 "Especifiqueu el nom del fitxer en el qual es desarà el contingut."
1205 "El fitxer especificat ja existeix. El voleu substituir?"
1206 "X.509 binari codificat en DER (*.cer)"
1207 "X.509 codificat en base64 (*.cer)"
1208 "Llista de certificats revocats (*.crl)"
1209 "Llista de confiança de certificats (*.stl)"
1210 "Missatges CMS/PKCS #7 (*.p7b)"
1211 "Intercanvi d'informació personal (*.pfx)"
1212 "Magatzem de certificats serialitzat del Microsoft (*.sst)"
1213 "Format de fitxer"
1214 "Inclou tots els certificats en el camí de certificat"
1215 "Exporta claus"