Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
Compare with English (United States) >>
1120 "Verificació de servidor de llicència"
1121 "Agent de petició de certificat"
1122 "Inici de targeta intel·ligent"
1123 "Arxivament de claus privades"
1124 "Agent de recuperació de clau"
1125 "Replicació de correu electrònic de servei de directori"
1126 empty
1127 empty
1128 empty
1129 empty
1130 empty
1131 empty
1132 empty
1133 empty
1134 empty
1135 empty