Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
1104 "Permet la comunicació segura a través d'Internet" "Allows secure communication over the Internet"
1105 "Permet que les dades se signin amb l'hora actual" "Allows data to be signed with the current time"
1106 "Us permet signar digitalment una llista de certificats de confiança" "Allows you to digitally sign a certificate trust list"
1107 "Permet que les dades en el disc es xifrin" "Allows data on disk to be encrypted"
1108 "Recuperació de fitxers" "File Recovery"
1109 "Verificació de controladors de maquinari del Windows" "Windows Hardware Driver Verification"
1110 "Verificació de components de sistema del Windows" "Windows System Component Verification"
1111 "Verificació de components de sistema del Windows OEM" "OEM Windows System Component Verification"
1112 "Verificació de components de sistema del Windows Incrustat" "Embedded Windows System Component Verification"
1113 "Signatari de llista d'arrel" "Root List Signer"
1114 "Subordinació qualificada" "Qualified Subordination"
1115 "Recuperació de clau" "Key Recovery"
1116 "Signatura de document" "Document Signing"
1117 "Signatura de tota la vida" "Lifetime Signing"
1118 "Drets digitals" "Digital Rights"
1119 "Llicències de paquet de claus" "Key Pack Licenses"