Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
Compare with English (United States) >>
1088 "Els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació d'arrel, o qualsevol de les autoritats de certificació que ha emès, ja no seran de\n
confiança. Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat d'arrel de confiança?"
1089 "Els certificats emesos per aquestes autoritats de certificació d'arrel, o qualsevol de les autoritats de certificació que ha emès, ja no seran de\n
confiança. Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats d'arrel de confiança?"
1090 "Programari signat per aquest publicador ja no serà de confiança\n
Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
1091 "Programari signat per aquests publicadors ja no serà de confiança\n
Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
1092 "Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
1093 "Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
1094 "Certificats"
1095 "<Cap>"
1096 empty
1097 empty
1098 empty
1099 empty
1100 "Assegura la identitat d'un ordinador remot"
1101 "Prova la vostra identitat a un ordinador remot"
1102 "Assegura que el programari proveís del publicador de programari\n
Protegeix el programari d'alteració després de publicar"
1103 "Protegeix missatges de correu electrònic"