Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
Compare with English (United States) >>
1072 "La importació ha fallat."
1073 "Arial"
1074 "<Tots>"
1075 "<Finalitats avançades>"
1076 "Emès a"
1077 "Emès de"
1078 "Data de caducitat"
1079 "Nom amistós"
1080 "<Tots>"
1081 "<Cap>"
1082 "Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquest certificat, ni signar missatges amb ell.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
1083 "Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquests certificats, ni signar missatges amb ells.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
1084 "Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquest certificat, ni verificar missatges signats amb ella.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
1085 "Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquests certificats, ni verificar missatges signats amb ells.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
1086 "Els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació ja no serà de confiança.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
1087 "Els certificats emesos per aquestes autoritats de certificació ja no seran de confiança.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"