Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "L'OID que heu introduït ja existeix."
1041 "Seleccioneu un magatzem de certificats"
1042 "Si us plau, seleccioneu un magatzem de certificats."
1043 "Assistent d'Importació de Certificats"
1044 "El fitxer conté objectes que no coincideixen amb els criteris donats. Si us plau, seleccioneu un altre fitxer."
1045 "Fitxer a importar"
1046 "Especifiqueu el fitxer que voleu importar."
1047 "Magatzem de certificats"
1048 "Els magatzems de certificats són conjunts de certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de confiança de certificats."
1049 "Certificat X.509 (*.cer; *.crt)"
1050 "Intercanvi d'informació personal (*.pfx; *.p12)"
1051 "Llista de certificats revocats (*.crl)"
1052 "Llista de confiança de certificats (*.stl)"
1053 "Magatzem de certificats serialitzat del Microsoft (*.sst)"
1054 "Missatges CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)"
1055 "Tots els fitxers (*.*)"