Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
1040 "L'OID que heu introduït ja existeix." "The OID you entered already exists."
1041 "Seleccioneu un magatzem de certificats" "Select Certificate Store"
1042 "Si us plau, seleccioneu un magatzem de certificats." "Please select a certificate store."
1043 "Assistent d'Importació de Certificats" "Certificate Import Wizard"
1044 "El fitxer conté objectes que no coincideixen amb els criteris donats. Si us plau, seleccioneu un altre fitxer." "The file contains objects that do not match the given criteria. Please select another file."
1045 "Fitxer a importar" "File to Import"
1046 "Especifiqueu el fitxer que voleu importar." "Specify the file you want to import."
1047 "Magatzem de certificats" "Certificate Store"
1048 "Els magatzems de certificats són conjunts de certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de confiança de certificats." "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists."
1049 "Certificat X.509 (*.cer; *.crt)" "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
1050 "Intercanvi d'informació personal (*.pfx; *.p12)" "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Llista de certificats revocats (*.crl)" "Certificate Revocation List (*.crl)"
1052 "Llista de confiança de certificats (*.stl)" "Certificate Trust List (*.stl)"
1053 "Magatzem de certificats serialitzat del Microsoft (*.sst)" "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "Missatges CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)" "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
1055 "Tots els fitxers (*.*)" "All files (*.*)"