Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
id Catalan (Neutral) English (United States)
1024 "Només extensions crítiques" "Critical Extensions Only"
1025 "Només propietats" "Properties Only"
1026 "Versió" "Version"
1027 "Número de sèrie" "Serial number"
1028 "Emissor" "Issuer"
1029 "Vàlid des de" "Valid from"
1030 "Vàlid fins" "Valid to"
1031 "Entitat" "Subject"
1032 "Clau pública" "Public key"
1033 "%1 (%2!d! bits)" "%1 (%2!d! bits)"
1034 "Resum SHA1" "SHA1 hash"
1035 "Ús millorat de clau (propietat)" "Enhanced key usage (property)"
1036 "Nom amistós" "Friendly name"
1037 "Descripció" "Description"
1038 "Propietats de Certificat" "Certificate Properties"
1039 "Si us plau, introduïu un OID en la forma 1.2.3.4" "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"