Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 empty
1009 empty
1010 "Emès a: "
1011 "Emès de: "
1012 "Vàlid des de "
1013 " a "
1014 "Aquest certificat té una signatura no vàlida."
1015 "Aquest certificat ha caducat o encara no és vàlid."
1016 "El període de validesa d'aquest certificat supera el del seu emissor."
1017 "L'emissor d'aquest certificat l'ha revocat."
1018 "Aquest certificat està bé."
1019 "Camp"
1020 "Valor"
1021 "<Tots>"
1022 "Només camps de la versió 1"
1023 "Només extensions"