Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Certificat"
1001 "Informació de certificat"
1002 "Aquest certificat té una signatura no vàlida. Pot ser que el certificat s'hagués modificat o corromput."
1003 "Aquest certificat d'arrel no és de confiança. Per a confiar en ell, afegeix-lo al magatzem de certificats d'arrel de confiança del vostre sistema."
1004 "No s'ha pogut validar aquest certificat a un certificat d'arrel de confiança."
1005 "No s'ha pogut trobar l'emissor d'aquest certificat."
1006 "No s'ha pogut verificar totes les finalitats d'aquest certificat."
1007 "Aquest certificat es destina per a les finalitats següents:"