Dump of DIALOG #119

DIALOG #119
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 278, 157
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Seleccionar el certificat"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Seleccioneu el magatzem de certificats que voleu utilitzar", 3000, 130, 0x50020000, 7, 7, 264, 26, 0x0
    CONTROL "", 3001, "SysListView32", 0x50810005, 7, 40, 264, 89, 0x0
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 91, 136, 51, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 149, 136, 51, 14, 0x0
    CONTROL "&Visualitza certificat", 3002, 128, 0x58010000, 207, 136, 65, 14, 0x0