Dump of DIALOG #116

DIALOG #116
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Exportació de Certificats"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Seleccioneu el format que voleu utilitzar:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "Codificat en &DER X.509 (*.cer)", 2901, 128, 0x50010009, 31, 18, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Codificat en &base64 X.509 (*.cer):", 2902, 128, 0x50010009, 31, 30, 280, 12, 0x0
    CONTROL "&Estàndard de sintaxi de missatges criptogràfics/Missatges PKCS #7 (*.p7b)", 2903, 128, 0x50010009, 31, 42, 280, 12, 0x0
    CONTROL "&Inclou tots els certificats en el camí de certificat si és possible", 2905, 128, 0x58010003, 44, 57, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Intercanvi d'informació personal/PKCS #12 (*.pfx)", 2904, 128, 0x58010009, 31, 72, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Inclo&u tots els certificats en el camí de certificat si és possible", 2906, 128, 0x58010003, 44, 87, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Habilita el xifratge fort", 2907, 128, 0x58010003, 44, 102, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Suprimeix la clau privada si l'exportació té èxit", 2908, 128, 0x58010003, 44, 117, 280, 8, 0x0