Dump of DIALOG #114

DIALOG #114
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Exportació de Certificats"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Si trieu exportar la clau privada, se us demanarà una contrasenya per a protegir la clau privada en una pàgina posterior.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 25, 0x0
    CONTROL "Voleu exportar la clau privada?", 65535, 130, 0x50020000, 21, 27, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&Sí, exporta la clau privada", 2912, 128, 0x50010009, 31, 36, 200, 12, 0x0
    CONTROL "&No, no exportis la clau privada", 2913, 128, 0x50010009, 31, 48, 200, 12, 0x0
    CONTROL "", 2914, 130, 0x50020000, 21, 60, 200, 24, 0x0