Dump of DIALOG #112

DIALOG #112
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 248, 176
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Opcions avançades"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Finalitat de certificat", 65535, 128, 0x50000007, 7, 7, 234, 141, 0x0
    CONTROL "Selecciona una o més finalitats per a allistar quan se seleccionen les finalitats avançades.", 65535, 130, 0x50020000, 14, 18, 220, 16, 0x0
    CONTROL "Finalitats de &certificat:", 65535, 130, 0x50030000, 14, 41, 90, 12, 0x0
    CONTROL "", 2405, "SysListView32", 0x50814005, 14, 51, 220, 90, 0x0
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 132, 155, 51, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 190, 155, 51, 14, 0x0