Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Importació de Certificats"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Benvingut a l'Assistent d'Importació de Certificats", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Aquest assistent us ajuda a importar certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de certificats de confiança d'un fitxer a un magatzem de certificats.\n
\n
Es pot utilitzar un certificat per a identificar-vos o l'ordinador amb el qual esteu comunicant. També es pot utilitzar per a l'autenticació, i per a signar els missatges. Els magatzems de certificats són conjunts de certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de certificats de confiança.\n
\n
Per a continuar, feu clic en Endavant.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0