Dump of DIALOG #106

DIALOG #106
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 200, 136
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Seleccioneu un magatzem de certificats"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Seleccioneu el magatzem de certificats que voleu utilitzar:", 2600, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2601, "SysTreeView32", 0x50810002, 6, 28, 188, 70, 0x0
    CONTROL "&Mostra els magatzems físics", 2602, 128, 0x50010003, 6, 102, 180, 14, 0x0
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 90, 118, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 144, 118, 50, 14, 0x0