Dump of DIALOG #105

DIALOG #105
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 200, 68
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Afegeix finalitat"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Afegiu l'identificador d'objecte (OID) de la finalitat de certificat que voleu afegir:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0